Tujor

Tujor

Lyser du inte upp när vi pratar om tujor? Som kan. Du kanske känner till livets smaragdträd bättre som barrträd. Och det är inte så förvånande eftersom ett livsträd är ett släkte av barrträd i en familj av cypresser. Det…